به گزارش ایلنا از گمرک ایران، طبق آخرین دستورالعمل صادر شده از سوی شورای عالی بهداشت و ایمنی ملی عراق، مقرر شد از هفته جاری تمام گذرگاه‌های مرزی مشترک ایران در جنوب عراق جهت مبادلات تجاری به حالت عادی خود بازگردند. البته تردد اتباع عادی به عنوان مسافر امکان‌پذیر نیست و تنها شامل گروهی از افراد من جمله دانشجویان، تجار و سرمایه‌گذاران عراقی می‌شود.