رئیس دفتر آیت الله‌العظمی یوسف صانعی به ایلنا گفت که این مرجع تقلید به دلیل شکستگی ناحیه دست و لگن در بیمارستان‌ نکوئی قم بستری شده است. به گفته حجت‌‌الاسلام سعیدی، این حادثه پنجشنبه شب و در منزل ایشان اتفاق افتاد.