امیر مداح، رئیس اداره بهداشت و درمان ارتش گفت: مجموع مبتلایان به کرونا در ارتش ۳۷ درصد کمتر از مبتلایان جمعیت کشوری است و تنها ۲۲ فوتی داشتیم، این در حالی است که زندگی و کار در ارتش جمعی تر است، از سوی دیگر از بیماران بستری در بیمارستان‌های ارتش تنها ده درصد فوتی داشتیم که نسبت به سایر مراکز درمانی کمترین میزان است. وی ادامه داد: مراکز آموزشی ارتش دیرتر از سایر مراکز آموزشی تعطیل و زودتر از دیگر مراکز کار خود را آغاز کردند و به خوبی توانستند کار خود را ادامه دهند.