کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه در گفتگوی مجازی با «کیریل دمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه با استناد به نتایج دو نشست کارگروه واکسن و دارو میان انستیتو پاستور و مرکز ملی گامالی روسیه نسبت به آغاز هرچه سریعتر فرایند تولید مشترک واکسن کووید ١٩ با همکاری صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه ابراز امیدواری کرد. رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه نیز ضمن ابراز خرسندی از همکاری با کشورمان در زمینه ساخت و تولید انبوه واکسن کووید ١٩ توضیحات مبسوطی درخصوص مراحل و چگونگی آغاز کار مشترک ارائه کرد.