رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است اگر دستمزد در نیمه دوم سال بازنگری شود تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه‌ای همراه خواهد بود.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، بازنگری مزد را ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور رسمی از وزارت کار موضوع بازنگری مزد را نشنیده‌ایم ولی این بحث از طرف سازمان بازرسی کل مطرح شد و برخی رسانه‌ها در فضای مجازی به آن پرداختند. با این حال معتقدیم بازنگری دستمزد در شش ماهه دوم سال لازم است و باید این مساله یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته دیدیم که وقتی دستمزد را به این دلیل که تورم ایجاد می‌کند زیر نرخ تورم تصویب کردیم باز هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت. امسال نیز قدرت خرید کارگران دو بار تنزل یافت؛ یکی با گران شدن ارز و دیگری افزایش هزینه‌های مسکن و مواد خوراکی که باعث شد معیشت کارگران به شدت آسیب ببیند.