باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما از برگرداندن علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت و متهم فراری اقتصادی به کشور خبر داد. این پایگاه خبری با انتشار تصویری از وی در خیابان تورنتوی کانادا، نوشت: علی اشرف ریاحی که بعد از شرکت در ۹ جلسه دادگاه پتروشیمی از کشور گریخته بود، هم اکنون تحت رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان قرار دارد. این متهم فراری تحت نظر و رصد اطلاعاتی قرار گرفته و کارهای مربوط به استرداد وی در حال انجام است.