جان بولتون به بیان ادعاهای تکراری و بی‌اساس علیه ایران پرداخت. به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا مدعی شد: ایران آسیب پذیر است ولی تراژدی بزرگ این است که آمریکا و دیگر کشورها نتوانستند به مردم ایران کمک کنند که حکومت ساقط و سرنگون شود. وی در ادامه در مورد خروج از برجام گفت: سیاست خروج از برجام شکست نخورد ولی کافی نبود.