امیرسرتیپ حاتمی، وزیر دفاع در نشستی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: چنانچه مجلس ردیف بودجه مستقلی برای تحقیقات دفاعی پیش‌بینی کند قطعاً دست جمهوری اسلامی را در دستیابی به فناوری‌های نوظهور و متعاقبا مقابله و پاسخ به چنین تهدیداتی بازتر خواهد گذاشت. وی همچنین افزود: وزارت دفاع آماده است تا با هماهنگی مجلس شورای اسلامی  از سرریز دانش دفاعی خود در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است به بخش اقتصادی و غیرنظامی کشور کمک کند.