بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی از دیدار وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه با ریاست مجلس خبر داد و گفت: در این دیدار ضمن تبیین رویکرد مدیریتی وزارت امور خارجه از سیاسی-امنیتی به اقتصادی-سیاسی، پیشنهاد شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل از سوی قالیباف ارائه شد. وی توجه به بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیپلماسی در شرق آسیا و آمادگی مجلس برای فعال‌سازی دیپلماسی پارلمانی خود در عرصه اقتصاد بین‌الملل را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بیان کرد.