برادر قاضی منصوری در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه جسد این قاضی به خانواده‌اش تحویل داده شده است، ضمن رد و تکذیب این خبر به برنا گفت: دو بار با خانواده به پزشک قانونی رفتیم منتها نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم. چهره از بین رفته و قابل تشخیص نیست اما این چهره به آن کسی که ما حداقل در نظر داشتیم نمی‌خورد؛ نه ابعاد سر، نه ابعاد طول و قدی که این جسد دارد، به برادرم نمی‌خورد. حتی 50 درصد هم نتوانستیم تشخیص دهیم. وی افزود: پزشکی قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی ان ای گرفت اما جواب آزمایش هنوز اعلام نشده است.