قالیباف به منظور مسئله تامین حقابه کشاورزی و تعهدات وزارت نفت درباره حق آلایندگی به استان خوزستان سفر می‌کند. این اولین سفر وی به عنوان رئیس مجلس یازدهم است.