سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه انتظار از مجمع نمایندگان طلاب، شناسایی نفوذی‌هاست، گفت: امروز نفوذ، دیگر توهم نیست و باید هوشیار بود. وی دیروز در دیدار اعضای هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب که در جامعه مدرسین برگزار شد، دفاع از مجمع نمایندگان طلاب و نگهداشتن حریم آن را یک هدف راهبردی دانست و افزود: بنده شهادت می‌دهم که مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در کنار دغدغه معیشت مردم که با گرانی های افسارگسیخته مواجه شده‌اند، دغدغه معیشت طلاب را هم داشته و به فکر آنان هستند.