خالدالقدومی، نماینده جنبش حماس در تهران، در نشست مجاری شورای راهبردی وزارت خارجه با عنوان پیامدهای طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های تحت اشغال رژیم صهیونیستی، گفت: دست مقاومت روی ماشه است و اگر اسرائیل طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های تحت اشغال را دنبال کند، انتفاضه با گستره‌ای وسیع صورت خواهد گرفت. وی افزود: همانطور که پیش از این مواضع رژیم صهیونیستی موشک باران شد،‌ این رویکرد آنها انتفاضه جدیدی را به همراه خواهد آورد که ثبات و امنیت منطقه و جهان را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند.