محمد حسن آصفری، نماینده اراک در مجلس در مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و استان‌ها باید دغدغه و مشکلات معیشت طلاب را دنبال کنند، گفت: مجلس نهم معافیت‌هایی را برای هزینه‌های مجموعه‌های فرهنگی مصوب کرد و می‌توان در این حوزه کمک‌ها را توسعه بخشید، حتی اتاق فکری راه‌اندازی کرد که طرح‌ها و ایده‌هایی برای تصویب در مجلس ارائه دهد؛ می‌توان از اراضی موجود استفاده کرد و مجتمع‌هایی ویژه طلاب احداث کرد یا تعاونی‌های مصرف را فعال کرد تا کمکی به معیشت طلاب بشود.