تحلیلگر مسائل سیاست خارجه گفت: موقعیتی اگر ایران بخواهد از «ان پی تی» خارج شود یا برجام را پایان یافته اعلام کند باید تاثیرات روانی و عینی آن را در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و غیره را از هم‌اکنون پیش‌بینی‌کند.

مهدی مطهرنیا با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم در آزمون بزرگی قرار می‌گیرد، به ایلنا اظهار کرد: آنهایی که قرار بود بعد از خروج آمریکا از برجام آن را آتش بزنند و آن را ترکمنچای می‌دانستند اکنون در مجلس شورای اسلامی در چارچوب دکترین‌های کیهانیستی به تبع در آزمون بزرگی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: آنها خواهان خروج از NPT بوده و هستند، فلذا با توجه به قدرتی که هم اکنون در مجلس یازدهم دارند در برابر آزمون تاریخی قرار می‌گیرند؛ اگر این فعل را انجام ندهند این امر به اثبات می‌رسد که آنها تنها شعارهایی می‌دهند که گروه رقیب خود را در منجنیق انسدادهای سیاسی قرار دهند و اگر از «ان پی تی» خارج شوند، اجماع جهانی علیه ایران را بیش از گذشته فراهم خواهند کرد. به تبع با این وضعیت در یک موقعیت کیش و مات به سر خواهند برد.

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجه با تاکید بر اینکه خروج از «ان پی تی» می‌تواند نوعی تهدید بین‌المللی را برای ایران فراهم سازد، تصریح کرد: در چنین بافت موقعیتی باید گفت صدور این قطعنامه یا در قالب آنچه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیان می‌کند دارای ابعاد معناداری از اثرگذاری در وقایع آینده است، به ویژه اینکه در آینده نه چندان دور مسئله استمرار محدود‌سازی ایران در معاملات نظامی و تسلیحاتی نیز طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد قابل بررسی است و از هم اکنون تروئیکای اروپا همکاری خود را با آمریکا در این زمینه حداقل تا سال ۲۰۲۳ بیان کرده است.

وی ادامه داد: در بعد منطقه‌ای، فشارهای موجود باعث می‌شود پایتخت کشورهای همسو با ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اروپا و هماهنگی بیشتر با آمریکا زمینه‌های هماهنگی بیشتر با جبهه‌گیری غرب را در برابر ایران فراهم دیده و فشارهای منطقه‌ای بر ایران نیز در فضای مطلوب‌تری برای آنها فراهم آید.