جسد «غلامرضا منصوری» قاضی ایرانی که به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است و قرار بود به ‌منظور پاسخگویی به اتهامات خود به ایران بازگردد، روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت وی در بخارست، پایتخت رومانی پیدا شد و هویت جسد نیز به تأیید رسمی رسیده است.  به گزارش نشریات رومانی؛ قاضی منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و درگذشته است. منصوری بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به ‌صورت موقت و مشروط آزاد بود.