نوذر شفیعی، تحلیل‌گر مسائل شبه قاره هند، درباره حضور نیروی دریایی هند در تنگه هرمز و تاثیر آن بر مناسبات ایران و شبه قاره هند، به ایلنا گفت: هند این اقدام را در چارچوب ملاحظات خود انجام داده و قطعا پیشتر موضوع اعزام نیرو به تنگه هرمز را با مقامات ایران در میان گذاشته و ایران نیز این رفتار را به عنوان یک رفتار ضدایرانی تلقی نمی‌کند و در عین حال هند چون بخشی از مجموعه کشورهای منطقه است و آن طرف دریای عمان و اقانوس هند قرار دارد، در این قلمروهای دریایی قدرت مانور دارد و بهتر از این است که آمریکایی‌ها از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر می‌آیند؛ چرا که حداقل هند قرابت منطقه‌ای دارد.