در پی استعلام شعب مجلس در مورد اعتبارنامه سه منتخب مجلس، شورای نگهبان به این استعلام پاسخ داد. به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، بر اساس پاسخ شورای نگهبان به استعلام صورت گرفته از سوی شعب مدارک و مستندات معترضین به اعتبارنامه آقایان دلخوش و محمد صالحی منتخبان صومعه‌سرا و چادگان پیش از این در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. اما طبق مدارک و مستندات معترضین درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون منتخب گچساران پیش از این در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس شعبه دهم و دوازدهم باید مجددا درباره اعتبارنامه این سه نماینده تشکیل جلسه داده و با توجه به پاسخ شورای نگهبان، نظر خود را اعلام کنند.