غلامرضا مصباحی مقدم، عضو تشخیص مصلحت نظام در خصوص دیدار رئیس جمهور و سیاسیون و تاکید رئیس جمهور بر ایجاد چندین حزب قوی در کشور، به تسنیم گفت: البته این اشاره هم بود که اگر احزاب به میدان بیایند هزینه‌های اجتماعی نظام هم کاهش می‌یابد. هر حزبی که بیاید، اگر 290 کاندیدا را در کشور معرفی کند، این افراد بهترین کسانی خواهند بود که در تهران و شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها از ناحیه آن حزب شناسایی شده‌اند و یک گزینشی صورت گرفته و با این گزینش، کار شورای نگهبان نیز ساده خواهد شد.