سعید دهقان،‌ وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکل خود، به ایلنا گفت: برای موکلم به اتهام اجتماع و تبانی ضد امنیت داخلی کشور ۵ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ۱ سال حبس در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه فعلاً حکم دادگاه بدوی است، تاکید کرد: در مهلت قانونی برای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اتفاق همکارانم در این پرونده اعتراض خواهیم کرد.