طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون اصلاح قانون انتخابات نوشت: «به نظر می‌رسد آنچه در روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه‌تنها اصلاح نظام انتخاباتی نیست بلکه مشکلات فعلی را بیشتر می‌کند. این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص نبودن نسبت آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف و همچنین معلوم نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است لذا برای اصلاح به مجلس اعاده شد.»