سخنگوی شورای نگهبان به اتهام علیه این شورا مبنی بر تبعیض در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات پاسخ داد. عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: «تأیید نشدن صلاحیت نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم نشان داد که شورای نگهبان با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.» وی تاکید کرد: «این شورا در اعمال قانون، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی آنان اقدام می‌کند.»