شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و منتخب مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه بالغ بر50 نفر از مدیران دولت‌های نهم و دهم به مجلس یازدهم راه یافته‌اند، به ایلنا گفت: جلساتی تشکیل خواهیم داد که چگونه از ظرفیت‌های مجلس و ظرفیت‌های این مدیران برای خدمت بیشتر استفاده کنیم. بین خودمان نیز توافق کرده‌ایم که یک نفر از ما برای ریاست مجلس کاندیدا شود. وی همچنین تاکید کرد: من قطعا کاندیدای ریاست مجلس می‌شوم چون فکر می‌کنم مجلس باید با اولویت و نگاه اقتصادی اداره و مدیریت شود.