شورای نگهبان با حضور اکثریت اعضای حقوقدان و فقیه این شورا تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه که به ریاست آیت‌الله احمد برگزار شد و برخی فقهای شورای نگهبان به صورت ویدئو کنفرانس در آن شرکت کردند؛ مصوبات ارسالی مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.