سیدمصطفی میرسلیم، از قدیمی‌های مؤتلفه اسلامی و منتخب مجلس یازدهم طی مصاحبه‌ای گفت: اینکه برخی از دوستان نماینده من را جزء گزینه‌های ریاست ذکر کرده‌اند، حسن ظن آنها را نشان می‌دهد. شاید برای شما باور این مطلب مشکل باشد که تمام منصب‌های سیاسی من بعد از پیروزی انقلاب بنا به دعوت بزرگان این نظام بوده و من شخصا به دنبال تصدی آن نبوده‌ام. وی درباره ریاست قالیباف بر مجلس نیز اظهار کرد: آقای قالیباف ۱۲ سال شهردار کلان‌شهر تهران بوده و قطعا خدمات ارزنده‌ای داشته؛ ولی مگر می‌توان ساده‌لوحانه پنداشت که هیچ خدشه‌ای به اقدامات ۱۲‌ساله ایشان وارد نیست؟