عیسی فرهادی، فرماندار تهران در جلسه ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اینکه ۳۲ هزار نفر در زمینه نظارتی و انتظامی و ۵۰ هزار نفر در زمینه اجرایی در انتخابات مسئولیت دارند، اظهار کرد: ۱۶ داوطلب برای انتخبات میان دوره‌ای خبرگان و ۱۴۵۳نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران هستند. تعداد ۳۸۰۹ شعبه اخذ رأی در تهران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد.