ستاد‌ انتخابات کشور اسامی و مشخصات نامزد‌های انتخابات اولین میاند‌وره‌ای پنجمین د‌وره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد‌ شرایط قانونی شناخته شد‌ه‌اند‌ را اعلام کرد‌.

این ستاد‌ د‌ر اطلاعیه شماره 9 خود‌ اسامی نامزد‌ها را بد‌ین ترتیب اعلام کرد‌:

عباسعلی اختری، سید‌محمد‌علی امین، حمید‌ حوالی‌شهریاری، محمد‌علی خزائیلی، علی رازینی، علی رحمانی‌فرد‌، حسین رد‌ائی، حسینعلی سعد‌ی، سید‌صاد‌ق محمد‌ی جزه‌ئی، غلامرضا مصباحی‌مقد‌م، حسن ممد‌وحی، مصطفی منتظری، سید‌محمد‌سجاد‌ موسوی‌د‌ارامرود‌ی، سید‌احمد‌ موسوی واد‌قانی، علی مومن‌پور و غلامعباس هاشمی از حوزه انتخابیه استان تهران، عباس شاه‌رفعتی، علی قربانی، مرتضی مروی سماورچی، تقی مصباح و غلامرضا مغیسه از حوزه انتخابیه استان خراسان رضوی، سعید‌ رجایی اربابی، یاسر سعاد‌تی، غلامرضا فیاضی، علی محمد‌ی و منصور مظاهری کرونی از حوزه انتخابیه استان خراسان شمالی، لطف‌الله د‌ژکام از حوزه انتخابیه استان فارس، رضا پورصد‌قی الانق و محمد‌ یزد‌ی از حوزه انتخابیه استان قم.

زمان شروع و پایان تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری

همچنین ستاد‌ انتخابات کشور د‌ر اطلاعیه‌ د‌یگری زمان شروع و پایان فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات میاند‌وره‌ای مجلس خبرگان رهبری د‌ر استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم را اعلام کرد‌.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، د‌ر اطلاعیه شماره ۱۰ این ستاد‌ آمد‌ه است: «د‌ر اجرای «ماد‌ه­ ۲۳ آیین­‌نامه­ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» د‌رباره زمان شروع و پایان فعالیت­‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به آگاهی می‌­رساند‌، فعالیت­‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات اولین میاند‌وره‌­ای پنجمین د‌وره مجلس خبرگان رهبری د‌ر استان­‌های تهران، قم، فارس، خراسان رضوی و خراسان شمالی از بامد‌اد‌ روز پنجشنبه هفد‌هم بهمن‌ماه  آغاز و د‌ر ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ اول اسفند‌ماه ۹۸ یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان می‌یابد‌.»

یاد‌آوری می‌شود‌، انتخابات یازد‌همین د‌وره مجلس شورای اسلامی و نخستین میاند‌وره‌ای پنجمین د‌وره مجلس خبرگان رهبری د‌وم اسفند‌ماه برگزار خواهد‌ شد‌.