سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تحریم رییس سازمان انرژی اتمی ایران از سر استیصال آمریکا انجام می شود و تاثیری بر پیشرفت برنامه‌های هسته ای صلح آمیز ما نخواهد داشت.

به گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «سید عباس موسوی» تاکید کرد: تحریم صالحی هیچ تاثیری بر پیشرفت برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. موسوی سخنگوی با اشاره به تحریم صالحی اظهار داشت: بار اول نیست که ایشان در فهرست تحریم های یکجانبه و غیر قانونی قرار می گیرد؛ همان طور که بار اول نیست دانشمندان هسته ای ایران هدف کینه‌توزی های آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: صالحی شخصیت برجسته علمی و سیاسی کشور است و تحریم وی که تنها از سر استیصال صورت می گیرد هیچ تاثیری بر پیشرفت برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت این اقدام نابخردانه همچنین گفت: به نظر می رسد مقامات رژیم آمریکا برای انحراف افکار عمومی از تحولات داخلی ناشی از استیضاح ترامپ و نیز شکست زودهنگام طرح به اصطلاح معامله قرن، چنین تحرکات ناشیانه و پوچی را علیه ملت ایران در دستور کار خود قرار داده‌اند.

موسوی افزود: از یک سو وزیر امور خارجه این رژیم به لندن رفته و در نشستی با وزیر خارجه انگلیس مجددا مطالبی بی‌محتوا و تکراری بیان می کند و از سویی دیگر نماینده به اصطلاح ویژه‌شان در حرکتی نمایشی و غیر جذاب مصاحبه‌ای بی خاصیت تر برگزار می کند؛ غافل از آنکه سیاست فشار حداکثری مدتهاست که به بن بست رسیده و حرکت پوینده ایران به سمت استقلال و خودکفایی با چنین‌ اقدامات سخیفی متوقف نخواهد شد.