سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری در دولت، قوه قضائیه، سازمان‌های نظامی نهادها و دستگاه‌های دیگر دستگیر نشده است. بی‌جهت گمانه‌زنی نشود و انگشت اتهام به سمت دیگر روانه نکنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست صبح دیروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه دستگاه‌های امنیتی و قضایی اطلاعات بسیار ذی قیمتی در این خصوص در اختیار دارند، افزود: البته کار اطلاعاتی و قضایی دقیقی صورت گرفته است و به فریب خوردگان کسانی که در داخل و خارج با اعتماد به سرویس‌ها دلگرم هستند و به حمایت و  پشتیبانی آنها امید دارند می‌گویم از این قصه درس عبرت بگیرند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه،‌ در ارتباط با سیل گذشته بررسی‌های جامعی توسط دادستانی‌ها انجام شد و ١۴٠ نفر از مدیران دوره‌های مختلف به هیات‌های تخلفات معرفی شدند و ١٠۵ مدیر دارای پرونده کیفری شدند و در یک بررسی اولیه ٢۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث سیل در مضان اتهام قرار گرفتند.

وی  گفت: هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است، بله سابقا اتفاقاتی رخ داد که سال گذشته در مستند ایستگاه پایانی دروغ گفته شد که این کار صورت گرفته اما امروز دستگیری نداشتیم.

قوه قضاییه هم برخورد با فساد و هم برخورد با مفسد را لازم می‌داند

اسماعیلی در خصوص تاکید رییس قوه قضائیه بر لزوم شفاف‌سازی در نظام اداری گمرکات و بانک‌ها گفت: ما در این ارتباط اولا از شفافیت استقبال می‌کنیم و معتقدیم به اعتماد کمک می‌کند. هر اقدامی که به اعتماد مردم کمک کند، مورد حمایت ما است و بخشی از این اعتماد در گرو راه‌اندازی برخی سامانه‌ها است. به سازمان بازرسی اعلام کردیم تکالیف مندرج در برنامه ششم و تعزیرات حکومتی و قوانین دیگر را بررسی کنند که آیا دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کردند یا نه و هرجا قصوری بوده آنها را ملزم کنند. ورود دستگاه قضایی بر این مبنا است که همه تکالیف خود را انجام دهند و گام دوم فسادهایی است که به وقوع می‌پیوندد. قوه قضاییه هم برخورد با فساد را لازم می‌داند و هم برخورد با مفسد را لازم می‌داند.