مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: می‌توان گفت که افزایش مداوم نرخ دلار ارتباط علمی ما با سایر کشورها را مختل کرده و به طور مثال اعزام اساتید جهت فرصت مطالعاتی به دانشگاه‌های دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. احسان قبول در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: در چنین شرایطی باید دیپلماسی علمی را مورد بررسی قرار داد. مسئله برقراری ارتباط بین ایران و سایر کشورهاست.