مدیر روابط‌عمومی معدن سرب کوشک بافق گفت: کارگران این معدن پس از گذشت حدود دو هفته، به سر کار خود بازگشتند. محمد جعفری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با وساطت فرماندار بافق، شورای کارگری با حضور کارگران تشکیل جلسه داد و همه کارکنان معدن کوشک مشغول به کار شدند. وی افزود: تمام قضایای معدن سرب کوشک در نشست کارگری برطرف شده و هر ۴۰ کارگر قسمت روباز معدن که اکثراً راننده هستند می‌توانند به محل کار خود برگردند. نماینده تام‌الاختیار معدن سرب بافق در خصوص کسر حقوق کارگران گفت: طبق قانون آنها باید هشت ساعت کار کنند تا حقوق کامل بگیرند اما بنا به پیشنهاد خودشان ۶ ساعت کار می‌کردند و این طبیعی است که وقتی ۲ ساعت مدت کارکرد کم شود دستمزد هم کم می‌شود. وی اظهار داشت: فقط یک نفر بازنشسته با تجربه با تشخیص مدیرعامل برای ایمنی بیشتر در قسمت روباز به کار گرفته شده که هم به نفع معدن و هم به خاطر کیفیت در ایمنی کار است. یکی از کارگران معدن که از ذکر نامش خودداری کرد به ایرنا گفت: ما ۴۰ نفر از کارگران معدن روباز سرب و روی کوشک به دلیل به‌کارگیری نیروی بازنشسته در آبان ماه ۹۷ و کسری حقوق خود از ۲۹ اردیبهشت به سر کار نرفتیم. وی تصریح کرد: فرماندار بافق قول وساطت داد و گفت به زودی مشکل کارگران این قسمت برطرف می‌شود که به وعده خود عمل کرد و کارگران بعد از گفت‌وگو با شورای کارگری به کار بازگشتند. فرماندار بافق هم به ایرنا گفت: کارگران معدن سرب کوشک به خاطر کسری حقوق به نسبت ۲ ساعت کار کمتر و پاره‌ای مشکلات صنفی دست از کار کشیده بودند.

محمدزاده رحمانی افزود: موضوع در کمیسیون کارگری شهرستان مطرح و موضوع حل و فصل شده و این کارگران قرار شد به کار بازگردند.