صبح دیروز شماری از جوانان بیکار هفت‌تپه برای بیست و چهارمین روز متوالی، مقابل مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان این شرکت در ارتباط با اشتغال جوانان بومی شدند. به گزارش ایلنا، این جوانان که پارچه‌نوشته‌هایی خطاب به مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه در دست داشتند، خواهان اشتغال در مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه هستند و می‌گویند: در حالی‌که جوانان بومی هفت‌تپه بیکارند، نباید از غیربومی‌ها در این شرکت استفاده شود. یکی از این جوانان گفت: از حدودا ۲۴ روز پیش مقابل درب ورودی شرکت هفت‌تپه جمع شده‌ایم ولی به‌رغم وعده برخی مسئولان شرکت برای جذب ما، متاسفانه اوضاع هیچ تغییری نکرده و بیکاری ما بومی‌ها همچنان ادامه دارد. به گفته او، شرکت نیشکر هفت‌تپه به‌رغم داشتن بزرگترین منابع نیشکر در کشور، به بهانه مشکلات مالی امکان جذب جوانان بومی هفت‌تپه که در فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ متری این شرکت زندگی می‌کنند را ندارد. البته پیش از این مدیرعامل شرکت وعده به‌کارگیری جوانان را با افزایش سودهی کارخانه داده بود. او تاکید کرد: عادلانه نیست که از شهرهای دیگر برای کار به هفت‌تپه بیایند ولی جوانان ماهر و تحصیل‌کرده جوار این شرکت، بیکار باشند. فقط در صورتی می‌توانیم شغل داشته باشیم که به استان‌ها و شهرستان‌های دیگر مهاجرت اجباری کنیم.