تعدادی از پرستاران میناب با امضای طوماری، خواستار لغو اضافه‌کار اجباری شدند و اعلام کردند ساعات موظفی پرستاران باید براساس قانون محاسبه شود. به گزارش ایلنا، این پرستاران در این طومار خطاب به مقامات دانشگاه علوم پزشکی نوشتند: «برایمان شیفت اضافه نگذارید چون قرار نیست اضافه‌کار اجباری را گردن بگیریم». این پرستاران خواستار اختیاری شدن پرستاری شدند و گفتند باید حق‌الزحمه عادلانه برای شیفت‌های اضافی به پرستاران کشور پرداخت شود. لغو اضافه‌کار اجباری با دستمزد ناچیز 12 تا 20هزار تومان به ازای هر ساعت اضافه‌کار، یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور است.