وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس آمار بیش از ۱۶ میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی در حوزه کارگری در کشور وجود دارد که از این عدد بیش از ۳ میلیون نفر مربوط به جامعه زنان است. به گزارش مهر، صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان فعال عرصه کار و تولید در هفته کار و کارگر گفت: فعالیت کارآفرینان که به حوزه اشتغال اهتمام ویژه دارند جای بسی خرسندی دارد. کار و تولید اساساً عزت و اقتدار انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند. وی با اشاره به شعار سال ادامه داد: جهش تولید با مشارکت و همراهی مردم مساله امسال است. اساساً در حوزه اقتصاد اسلامی و بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ اقتصاد ایران به ۳ دسته دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. اقتصاد مدیون دست‌های توانمند نیروی انسانی است. جهش تولید یعنی حرکت خارق‌العاده که نیاز به کوشش دارد. ما به عنوان کارگزار نظام باید تلاش کنیم برای فعالیت بخش خصوصی بسترسازی کنیم و موانع تولید رفع شود. وزیر کار در پایان عنوان کرد: جهش تولید با مشارکت مردم است اگر تولید با همراهی مردم باشد بسیاری از مفاسد پاک می‌شود زیرا سرمایه برای بخش خصوصی بوده که افراد با انگیزه بیشتر فعالیت خواهند داشت.