طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس پیش‌بینی‌ها و با توجه به روند رو به رشد نرخ تورم، خطر سقوط به زیر خط فقر طبقه متوسط کشور را تهدید می‌کند.

به گزارش توسعه ایرانی، آن‌طور که بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، نرخ فقر متوسط کشور در سال ۹۶ حول و حوش ۲۰درصد بود اما در پایان سال ۱۴۰۰ این نرخ به بالای ۳۰درصد رسیده است. این اتفاق به آن معناست که فقرا امکان عبور از خط فقر و بازگشت به شرایط مطلوب را بیش از پیش از دست داده‌اند. طبق این گزارش، سال 1402 از میان سه دهک با کمترین میزان درآمد که نیاز به پوشش حمایتی دارند، حدود ۷۵درصد از هیچ گونه پوشش حمایتی برخوردار نبودند.

کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس پیش‌بینی کردند با توجه به روند رو به رشد نرخ تورم، جمعیت بیشتری از کشور به زیر خط فقر سقوط کنند و این اتفاق بیش از همه طبقه متوسط کشور را تهدید می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های اجتماعی متناسب با وضعیت مذکور جهت فقرزدایی از اقشار محروم جامعه و اتخاذ سیاست‌های لازم برای جلوگیری از سقوط دهک‌های میانی به وضعیت زیر خط فقر تاکید کرده است.