هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رای داد تا ۱۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. به گزارش توسعه ایرانی، در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی‌لاریجانی، در بررسی اصلاحیه مجلس، جزء یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ که دولت را مکلف می‌کند در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند را تأیید کرد. در این نشست تصویب شد که ۱۳۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.