رئیس کمیته اشتغال مجلس، ساماندهی دست‌فروشان را به معنای جمع‌آوری آنها  ندانست و گفت: لازم و ضروری است مشاغل خرد به ویژه شغل‌های دست‌فروشی را سروسامان دهیم و تردیدی در این مهم نیست. این شغل جزو مشاغل اجتماعی است که اگر سامان داده نشود، تبعات اجتماعی مختلفی هم به دنبال خواهد داشت. علی‌اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: هیچ جای دنیا مسیر کسب درآمد افراد ضعیف جامعه بسته نمی‌شود بلکه به آنها کمک کرده و فرصت‌ ادامه فعالیت را برای دست‌فروشان به صورت ضابطه‌بندی ایجاد می‌کنند اما به شکلی که این افراد بتوانند حاصل دسترنج خود را بدون تشریفات واسطه‌گری و پرداخت مالیات، پرداخت محل اجاره و... به دست بیاورند. رئیس کمیته اشتغال مجلس خاطر نشان کرد: دست‌فروشان باید به واسطه شهرداری‌ها ساماندهی شوند و کنترلی از سوی این سازمان شهری بر عملکرد آنها صورت بگیرد تا به وسیله سایر افراد استثمار نشوند. طبق این گزارش، چند روز قبل «سعید بیگی» مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران درباره جمع‌آوری و ساماندهی دست‌فروشان در پایتخت گفت: برخی با درج آگهی در سایت‌ها و قیمت روزی ۸۰۰هزار تومان، دست‌فروش استخدام می‌کنند.