یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «ایران جزو کشور‌های دارای بالاترین شاخص فلاکت است»، گفت: افزایش ۲۰درصدی یارانه فقط تورم را تشدید می‌کند. علی قنبری به ایلنا گفت: افزایش ۲۰درصدی یارانه دهک‌های کم‌درآمد هیچ اثری به جز تشدید تورم ندارد، وقتی که پول جاری را به جامعه تزریق می‌کنند هیچ آثاری به غیر از افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. وی تاکید کرد: نرخ تورم امروز بیش از ۵۰درصد است و نرخ بیکاری که نزدیک به ۲۵ تا ۲۰درصد در دهک‌های مختلف عدد متفاوتی است و در مجموع نرخ شاخص فلاکت در ایران نزدیک به ۸۰درصد می‌رسد و در دنیا جزو کشور‌های اول از جهت بالا بودن شاخص فلاکت هستیم. قنبری افزود: کسانی که مدعی‌اند نیازی به محاسبه نرخ فلاکت نیست و بیان درستی از وضعیت اقتصادی جامعه ندارد، افراد دولتی هستند و قصد دارند این وضعیت را لاپوشانی کنند و از آنجایی که خودشان مقصر ایجاد این وضعیت بالا رفتن نرخ شاخص فلاکت هستند به نحوی به دنبال کتمان این موضوع هستند.