روز گذشته (۳۱ اردیبهشت ماه) جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، کرخه و هفت‌تپه در استان خوزستان با تجمع مقابل ساختمان اداره تامین اجتماعی شوش، خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان مهم‌ترین خواسته‌های خود را اجرای درست باقیمانده متناسب‌سازی و اعمال نشدن ضریب افزایش سال گذشته اعلام کردند و گفتند: دیگر مطالبه ما افزایش ۲۱ و ۲۷درصدی مستمری‌هاست که کفاف معاش بازنشستگان کارگری را نمی‌دهد. آنها با تاکید بر استقلال بانک رفاه، لزوم بهبود خدمات رفاهی و تامین درمان رایگان و اعمال ماده ۶۹ گفتند: تامین اجتماعی مکلف به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان کارگری است.

همچنین بازنشستگان ساکن شهر رشت دیروز با تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی گیلان خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

این بازنشستگان خواسته اصلی خود را اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی می‌دانند و گفتند: افزایش مستمری سال جاری ناکافی و ناعادلانه است و انتظار داریم این افزایش غیرقانونی ابطال شود. بازنشستگان رشت همچنین خواستار ارتقای خدمات رفاهی، برخورداری از درمان رایگان و بهبود وضعیت درآمدی سازمان تامین اجتماعی شدند. از سوی دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمانشاه نیز به دلیل «عدم رسیدگی به مطالباتشان» مقابل ساختمان اداره کل این سازمان تجمع کردند.