فعالیت کارخانه سیمان «تیس» واقع در شهرستان چابهار که به دلیل مشکل تامین سوخت مازوت و افزایش هزینه آن دچار مشکل شده و فعالیت آن متوقف شده بود، از هفته پیش آغاز شد. به گزارش ایلنا، یک منبع کارگری در استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از روز ۱۷ فروردین ماه بدون اطلاع به کارخانه، سوخت مازوت کارخانه را قطع کرده بود که در نتیجه این اتفاق، کارفرما با متوقف کردن تولید قصد داشت همه کارگران را به مرخصی اجباری بفرستد. این کارگر با بیان اینکه با این اتفاق حدود۳۵۰ کارگر نگران امنیت شغلی خود شدند، افزود: با پیگیری کارگران مشکلات در استانداری سیستان و بلوچستان بررسی و با دستور مستقیم وزیر نفت مقرر شد سوخت مورد نیاز کارخانه سیمان تیس در شهرستان راسک از انبار نفت ایرانشهر تامین شود. به گفته وی، با ازسرگیری تولید، کارگران از وضعیت موجود رضایت دارند.