اعتراض پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ایرادات تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری همچنان ادامه دارد.

پرستاران قزوینی که روز یازدهم اردیبهشت برای چندمین بار مقابل استانداری قزوین تجمع کرده‌اند، می‌گویند: وزارت بهداشت صدای ما را نمی‌شنود. اصلاح تعرفه‌گذاری الزامی‌ست ولی اهتمام چندانی در مقامات وزارت بهداشت برای این مهم نمی‌بینیم.

این پرستاران که از پرداختی‌های ناچیز فروردین برای تعرفه‌گذاری ناراضی هستند، می‌گویند: حدود 9 ماه از معوقات تعرفه‌گذاری بعد از حدود 15 سال بی‌توجهی پرداخت شد اما پرستارانی هستند که برای هر ماه حدود 500هزار تومان گرفته‌اند.

پرستاران شیراز نیز از مراجعات مکرر خود به استانداری با هدف اعتراض به تعرفه‌گذاری خبر می‌دهند و می‌گویند: به سازمان نظام پرستاری نیز که سال گذشته به همراهی مقامات وزارت بهداشت اقدام به تدوین آیین‌نامه تعرفه‌گذاری کرد، انتقاد جدی داریم. ما در انتظار اصلاح این آیین‌نامه با حضور نمایندگان واقعی جامعه پرستاری هستیم.

«محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار در این رابطه می‌گوید: اعتراض به‌حق پرستاران به بی‌عدالتی و اجرای ناعادلانه تعرفه‌گذاری‌ست. پرستاران به درستی خواستار این هستند که پول خدمات‌شان به جیب خودشان برود. اصلاح آیین‌نامه تعرفه‌گذاری با مشارکت نمایندگان پرستاران تنها راه‌حل است و امیدواریم وزارت بهداشت هرچه زودتر به این خواسته تمکین کند.