نماینده فیروزآباد در مجلس با اشاره به لزوم توجه به وضعیت حقوق بازنشستگان گفت: حقوق آنها کفاف زندگی این روزهای آنان را نمی‌دهد. این پاسخ سال‌ها زجر و زحمت و تلاش و خدمت به کشور نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدمهدی فروردین گفت: در شرایط کنونی کرامت انسانی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشوری و لشگری به ویژه فرهنگیان بازنشسته هر روز در هم شکسته می‌شود اما صدای این در هم شکستگی را کسی در دولت و مجلس نمی‌شنود. ما مدیون بازنشستگان هستیم. وی ادامه داد: معلمان بازنشسته در خیابان، جلسات، کوچه و بازار ما را می‌بینند و ما شرمنده آنها هستیم که پاسخی در جهت مطالباتشان نداریم. معلمان بازنشسته شرمنده فرزندان و خانواده خود هستند. فرزندان جویای کار بازنشستگان توقعات خود از قبیل مسکن و خودرو را از پدران خود مطالبه می‌کنند و آنها نیز برای این درخواست‌ها پاسخی نداشته و احساس شرمندگی دارند. اینها چرا به غیرت مسئولان برنمی‌خورد؟ چرا آرزوی یک مسافرت زیارتی و تفریحی بر دل بازنشستگان مانده است و ما سکوت کردیم.