کارگران شهرداری رودبار از روند فعلی پرداخت حقوق خود اظهار رضایت کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: ما کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری رودبار، به‌رغم دریافت نکردن چهار ماه حقوق معوقه قدیمی خود در حال حاضر در خصوص پرداخت به موقع حقوق جاری هیچ مشکلی نداریم و حقوق‌ها به موقع پرداخت می‌شود. آنها با بیان اینکه در شهرداری رودبار حدود ۴۶کارگر خدماتی و فضای سبز شاغل هستند که از عملکرد شهردار فعلی شهر رضایت دارند، افزودند: وضعیت شهرداری با تغییر شهردار رو به بهبودی است و مطالبات به‌روز پرداخت می‌شود. به گفته کارگران شاغل در شهرداری رودبار، حدود دو تا سه ماه پیش شهردار وقت به همراه شماری از کارکنان اداری به اتهام تخلفات مالی بازداشت شدند و هم اکنون مدیریت شهر با شهردار جدید اداره می‌شود. طبق اظهارات کارگران، پیش از این مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی در شهرداری باعث شده بود حقوق و بیمه کارگران چندین ماه به تعویق بیفتد اما در حال حاضر دستمزدمان به موقع پرداخت می‌شود و در حال حاضر با دریافت عیدی منتظر پرداخت حقوق اسفند ماه خود هستیم. کارگران شهرداری رودبار در پایان گفتند: چندین ماه است با عملکرد مثبت شهرداری، انگیزه کارگران خدماتی و فضای سبز برای کار نیز بیشتر شده و امیدواریم با حمایت اعضای شورای شهر با تداوم مدیریت شهردار فعلی وضعیت معیشتی کارگران روزبه‌روز بهتر شود.