عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان امسال با افزایشی حدود 200هزار تومان برابر با یک میلیون و 800هزار تومان تعیین شد. به گزارش خبرآنلاین، میزان افزایش عیدی در شرایطی که نرخ تورم در ایران بیش از ۴۴درصد است و قیمت‌ها تغییرات روزانه دارد، سبب شده است بسیاری از کارشناسان این میزان عیدی را ناکافی بدانند.

همچنین در روزهای اخیر افزایش شدید قیمت مواد خوراکی نیز سبب شده فشار به سبد هزینه‌ای خانوار بیش از پیش افزایش یابد. در روزهای اخیر رشد شدید قیمت گوشت در بازار نیز واکنش بسیاری از مردم را نیز دربرداشته است.

طبق این گزارش، قیمت برنج درجه یک ایرانی در حال حاضر در بازار نزدیک به ۱۳۰هزار تومان اعلام شده است. به این ترتیب میزان عیدی در نظر گرفته شده برای کارمندان دولت و بازنشستگان چیزی حدود ۱۳ کیلو برنج است. در عین حال با رسیدن قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به ۳۵۰هزار تومان و حتی بیشتر، میزان عیدی در نظر گرفته شده برای کارمندان و بازنشستگان در محدوده ۵ کیلو گوشت خواهد بود.

طبق محاسبات در سال 1387 عیدی 250هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان و قیمت 9هزار و 800 تومانی گوشت گوسفند و 3هزار و 200تومانی برنج ایرانی نشان می‌داد که با این میزان عیدی می‌شد 25کیلو گوشت گوسفندی یا 78کیلو برنج ایرانی خرید.

مقایسه آمار عیدی کارمندان و بازنشستگان با قیمت گوشت و برنج نشان می‌دهد که تورم چگونه قدرت خرید خانوار ایرانی را نشانه رفته است چرا که در 15 سال گذشته مبلغ عیدی قدرت خرید خود را به شدت از دست داده است. در برخی سال‌ها میزان عیدی حتی قدرت خرید 100 کیلو برنج را دارا بوده است اما در حال حاضر این رقم به ۱۳ کیلو محدود شده است. همچنین براساس این گزارش میزان عیدی در برخی سال‌ها قدرت خرید ۲۵ کیلو گوشت گوسفندی را دارا بوده است اما در حال حاضر این رقم به خرید ۵ کیلو گوشت کفاف می‌دهد که نشان می‌دهد قدرت خرید عیدی کارمندان و بازنشستگان در مقایسه با قیمت گوشت به یک پنجم و در مقایسه با قیمت برنج ایرانی به یک ششم رسیده است. خبرآنلاین در پایان اعلام کرده که قیمت‌ها از گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی و وزارت صمت استخراج شده است.