مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بودجه سال آینده صندوق روستاییان ۱۶۵درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، بیت‌اله برقراری گفت: این بودجه در حد شعار نیست. که ما در گذشته ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بودجه داشته‌ایم اما در سال ۱۴۰۲ این بودجه به ۴ هزار میلیارد رسیده است که در این باره نیز ما شاهد رشد سه برابری بودجه بوده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: در تلاشیم تا سطح درآمدی صندوق را افزایش دهیم طوری که این سطح از درآمد باید به میزان حداقل حقوق کارگری مستمری دریافت کند و اگر این در هیأت مدیره تصویب شود در روزهای آتی ما شاهد خبرهای خوشی برای مردم خواهیم بود.