یک پرستار شرکتی گفت: انتظار داریم یکشنبه آینده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شود. محمدزاده در گفت‌وگو با ایلنا گفت: یکشنبه شانزدهم بهمن باید روز تعیین تکلیف طرح ساماندهی بعد از دو سال انتظار باشد. امیدواریم در آن روز نمایندگان مجلس با قاطعیت به طرح رای بدهند و کار را تمام کنند. به گفته وی، بعد از تصویب در مجلس باید طرح به شورای نگهبان ارسال و آنجا تایید شود تا به صورت قانون درآید بنابراین تاخیر بیشتر در تصویب آن می‌تواند کار را به سال بعد موکول کند. این پرستار شرکتی تاکید می‌کند: به‌رغم صحبت‌های رئیس سازمان امور استخدامی و مخالفت اقلیت کوچکی در مجلس، انتظار داریم اکثریت نمایندگان پای قول خود به جامعه هدف بایستند و طرح را با رای بالا به تصویب برسانند.