تبدیل وضعیت کارکنان دولت تنها با آزمون امکان‌پذیر است

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به مراحل و شرایط تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی گفت: بحث‌ها و رایزنی‌های مفصلی با مجلس در این زمینه انجام شده ولی در ابتدا باید آمار مشخصی از این نیروها به دست بیاوریم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم لطیفی در حاشیه نشست پاسخگویی به تماس‌های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی گفت: ابتدا باید آمار دقیق کسانی را که به‌صورت شرکتی یا قراردادهای دیگر در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت هستند، مشخص شود که هنوز این آمار مشخص نشده است. در مرحله بعد باید نیاز واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مشخص شود. گاهی شرکت‌ها حجم خاصی از خدمات را ارائه می‌کنند که این حجم می‌تواند با 5 یا 10 یا 20 نفر ارائه شود. پس باید کارسنجی، زمان‌سنجی و روش‌سنجی صورت گرفته و بر این اساس نیاز واقعی دستگاه تعیین شود.

وی، مرحله بعد در مسیر تبدیل وضعیت را برگزاری آزمون دانست و گفت: باید آزمون برگزار شود تا از این طریق بهترین‌ها در دستگاه‌های اجرایی جذب شوند. تا این مقدمات حاصل نشود جذب به‌صورت عمومی و کلی، نه‌تنها به ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کمک نمی‌کند بلکه موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در این دستگاه‌ها هم می‌شود.

رئیس‌ سازمان امور اداری و استخدامی درباره نظر این سازمان در زمینه طرح مجلس برای تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌ها اظهار داشت: با اصل طرح مجلس در این زمینه موافق هستیم اما در جزئیات بحث‌های جدی وجود دارد. چندین ویرایش از این طرح تاکنون تدوین شده و یکی از دغدغه‌ها بحث بار مالی طرح است اما مسأله مهم‌تر در تبدیل وضعیت، موضوع بهره‌وری است.

وی خاطرنشان کرد: استخدام صرف افراد بدون افزایش بهره‌وری و رضایت مردم، هدف نیست و جایی استخدام معنا می‌یابد که عدالت را ایجاد کرده، بهره‌وری را افزایش داده و رضایت مردم را در پی داشته باشد. در صورت تحقق این سه هدف، استخدام مفید خواهد بود اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاه‌ها اضافه شوند، هزینه دولت افزایش می‌یابد و اگر کار مردم هم به سامان نرسد و فرصت برابر هم ایجاد نشود، مصداق بی‌تدبیری است که باید از آن احتراز کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: بیشترین جذب باید در آموزش و پرورش صورت گیرد و مسیر جذب در این وزارتخانه حتماً باید از دانشگاه فرهنگیان باشد، به این دلیل که در این دانشگاه هم آموزش لازم و هم ارزیابی مورد نظر درباره معلمان اعمال می‌شود.

لطیفی درباره امکان انتقال نیرو از دیگر دستگاه‌ها به آموزش و پرورش هم توضیح داد: اگر این نیرویی شرایط لازم را داشته باشد؛ یعنی استعداد، توان و علاقه کار در آموزش و پرورش را داشته باشد ما از انتقال وی با این ویژگی‌ها حمایت می‌کنیم.