رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین حوزه ایثارگری اجرایی نشده یا ناقص اجرا شده، گفت: کمک معیشت به ۷هزار ایثارگر جدید فاقد شغل و درآمد پرداخت می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گفت: در حوزه ایثارگری قوانینی که بار مالی ندارد اجرایی شده ولی از مجموع قوانین مربوط به ایثارگران که بار مالی دارد تنها ۳۰درصد قوانین به صورت کامل اجرا شده و بقیه قوانین یا اصلاً اجرا نشده یا به صورت ناقص یا نوبه‌ای اجرا شده و وجود قوانینی که اصلاً اجرا نشده و احتمال اجرای آنها هم نیست فایده‌ای نخواهد داشت. وی تصریح کرد: در زمینه بیمه درمانی ایثارگران سرانه ۱۰۰درصد افزایش یافته و سرانه درمان از ۱۷۴هزار تومان به ۳۷۵هزار تومان افزایش پیدا کرده اما به دلیل تورم با وجود این افزایش سرانه اتفاق معجزه‌آسایی رخ نداده زیرا رشد هزینه‌ها بیش از رشد منابع بوده است.