نماینده کارگران پیمانکاری با انتقاد از شعار این روزهای مسئولان در مورد عدالت در پرداخت گفت: در روزهای گذشته سخنگوی دولت در مورد عدالت در پرداخت صحبت کرد و اینکه این موضوع در بودجه سال آینده دیده خواهد شد. از نظر ما این صحبت‌ها دهن‌کجی به نیروهای شرکتی و طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است.

به گزارش ایلنا، رامین اناری گفت: دنبال این هستند تا با طرح مباحثی چون عدالت در پرداخت، طرح ساماندهی را به حاشیه ببرند اما ما به چیزی کمتر از حذف پیمانکاران راضی نخواهیم شد. اگر طرح ساماندهی به نتیجه برسد هم امنیت شغلی نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و هم عدالت در پرداخت محقق خواهد شد.

نماینده کارگران پیمانکاری گفت: جهرمی با خوشحالی خبر داد که قرار است در بودجه اعتبارات لازم برای اجرای عدالت در پرداخت دیده شود. سخنگوی دولت و برخی مسئولان دولت فکر می‌کنند ۵میلیون نیروی پیمانکاری که مدت‌هاست دنبال تصویب طرح ساماندهی هستند، سطحی‌نگرند؟ از دولت و مجلس می‌خواهیم کاری نکنند صبر ما به سر بیاید.

اناری گفت: با تداوم حضور شرکت‌های پیمانکاری یا دلالان نیروی کار، نه عدالت در پرداخت اجرا می‌شود و نه امنیت شغلی کارگران بهبود پیدا می‌کند.