نماینده شهریار در مجلس با اشاره به مشکلات نیروهای خدماتی و سرایداران مدارس گفت: این افراد از کمترین حقوق در میان کارکنان دولت برخوردارند لذا رئیس جمهور باید این بخش از افراد را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین حق‌وردی در نشست علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: مسائل مرتبط با معیشت و نیروهای خدماتی و سرایداران مدارس آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه این افراد از کمترین حقوق در میان کارکنان دولت قرار دارند و در تامین حداقل‌های موردنیاز دچار مشکلات فراوانی هستند.

وی افزود: از سوی دیگر با کمبود شدید نیروهای خدماتی در آموزش و پرورش و نظام اداری این مجموعه مواجه هستیم که نمی‌توانند از حداقل شرایط لازم برخوردار باشند.